Geder udendørs på Dyregården Søholt

Velkommen til Dyregården Søholt

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. juni 2024, at Dyregården Søholts fritidstilbud lukker pr. 1. juli 2024. Dyregården vil fortsat fungere som besøgsgård for institutioner og borgere som hidtil. Dog med andre åbningstider. Læs mere nedenfor.

Konstitueret leder af Dyregården Søholt

Koordinator på Brøndby Ungdoms- & Musikskole Louise Lien Sahlberg er pr. 15. august konstitueret leder af Dyregården Søholt. Louise vil som konstitueret leder først og fremmest skulle lede arbejdet med Dyregården i efteråret 2024, men som en del af konstitueringen, vil Louise stadig også have faste opgaver på Ungdoms- & Musikskolen.

Louise har været ansat som først lærer og senere koordinator i Brøndby Kommune siden 2008. Ud over koordinerende ledelsesopgaver på Brøndby Ungdoms- & Musikskole er Louise også i gang med en diplom i ledelse.

Med venlig hilsen

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

28. juni 2024

Omlægning af Dyregården Søholt til besøgsgård

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. juni 2024, at Dyregården Søholts fritidstilbud lukker pr. 1. juli 2024. Dyregården vil fortsat fungere som besøgsgård for institutioner og borgere som hidtil. Dog med andre åbningstider.

Baggrunden for beslutningen er, at Dyregården over en længere periode har haft en uholdbar drift og økonomisk situation, hvor Dyregården både har fungeret som en besøgsgård og et fritidstilbud til børn og unge.

Dyregårdens medlemmer vil derfor modtage brev fra kommunen om, at fritidstilbuddet lukker.

Dyregården holder i øvrigt lukket i uge 27 – 32, så personalet kan holde ferie.

Indsatser i den kommende tid

I den kommende tid vil forvaltningen og Kommunalbestyrelsen arbejde videre med Dyregården. Forvaltningen vil blandt andet undersøge, hvad det vil kræve at etablere et tilbud for mindre grupper af særligt sårbare børn, der har brug for specialiserede indsatser på Dyregården Søholt. Det kan fx være et tilbud, hvor børnene kan komme i dagtimerne sammen med særligt kvalificeret personale fra dagtilbud og skoler mv.

Derudover vil der blive lavet en bygningsgennemgang af Dyregårdens lokaler, og der oprettes et brugerråd for Dyregården. Dertil kigges der på tidligere visionsplaner for gården.

Alle indsatserne har det formål at sikre en bæredygtig og stabil drift for Dyregården i fremtiden.

Fritidsvejledning til medlemmer

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen vil være behjælpelig med at finde andre fritidstilbud til medlemmerne af Dyregården. Det gælder både i sommerferien og efter ferien. Derfor vil kommunens skole-fritidsvejleder kontakte alle medlemmer med henblik på at finde et andet tilbud, som det enkelte medlem kan benytte sig af fremover.

Hvis I i øvrigt har behov for at komme i kontakt med os med henblik på konkret vejledning om kommunens fritidstilbud, er I velkomne til at kontakte:

 

Heidi-Liv Slosarich

Skole- og fritidsvejleder

2124 3406 / hewos@brondby.dk

 

Jimmi Brønd

SFO-leder, Brøndby Strand SFO

2452 7076 / jimri@brondby.dk

 

Sommersjov

Brøndby Ungdoms- og Musikskole

4328 3925 / sommersjov@brondby.dk

 

Med venlig hilsen

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

20. juni 2024